Ole har brukt både gift og list for å oppleve dette øyeblikket: – Ser ut til at det var vellykket