Populær tursti blir ikke satt i stand før E6-arbeidet avsluttes