Dialogen med naboen førte ikke frem – politiet måtte ordne opp