«Kom ikke her å si at skolekorps er traurig og kjedelig»