Barn ruser seg på sterke stoffer: – Det er grunn til bekymring

foto