Det at Bladet på lederplass hevder at norsk olje er en del av klimaløsningen, er både oppsiktsvekkende og en usann påstand. Hverken Høyre, Arbeiderpartiet eller Fremskrittspartiet vil støtte Miljøpartiet De Grønnes krav til en ny regjering om å ikke åpne nye oljefelt. Det overrasker oss ikke. Vi vet at de store partiene er like som tre dråper olje i oljepolitikken. Derfor krever det hardt press for å få dem til å endre kurs.

Oljesatsing er uforenlig med Norges klimaforpliktelser. Felt som åpnes i dag vil være i produksjon til lenge etter 2050 - da klimaforskerne har fastslått at verden må være over på fornybare energikilder. Norsk olje er hverken renest i verden, slik mange påstår, eller billigst. Det at Stjørdalens Blad på lederplass påstår at norsk olje er en del av klimaløsningen, ligner på renspikka propaganda fra norsk oljeindusti.

Norsk oljeindustri hevder at gjennomsnittet for utslipp fra norsk sokkel fra den pålagte utslippsrapporteringen til Miljødirektoratet, viser at utslippene for norsk oljeutvinning var på 63 kg CO₂ per enhet i 2014. Dersom IOGP sine statistikker skal legges til grunn, viser det seg imidlertid at Midtøsten har et gjennomsnittlig utslipp fra produksjon av olje og gass som er lavere enn Norge. Faktisk har Midtøsten ifølge IOGP utslipp på 51 kg CO₂ per enhet, godt under Norges gjennomsnitt på 63 kg per enhet.

Det internasjonalt anerkjente forskningsinstituttet Carnegie har de siste årene jobbet med omfattende analyser av utslipp fra oljefelt. Carnegie bruker åpne kilder som kan verifiseres.

Carnegies fokus er på utslipp av alle klimagassene fra hele livssyklusen til gitte oljefelt. To av oljefeltene Carnegies eksperter har analysert, ligger i Saudi-Arabia og står for rundt to tredjedeler av oljeproduksjonen i landet.

Professor Knut Einar Rosendahl ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har gjennomgått analysene på disse to gigantfeltene sammen med Carnegie og hentet ut utslippstallene, slik at de kan sammenlignes med tallene Norsk olje og gass opererer med. De viste at utslippene fra Ghawar og Safaniya er på henholdsvis 50 og 30 kg CO₂ per enhet; med andre ord et stykke under gjennomsnittet for utslipp i norsk oljeproduksjon.

Professor Knut Einar Rosendahl har sammen med forskere fra NMBU og Statistisk sentralbyrå studert utslippene fra alle de norske feltene. Undersøkelsene viste at det er veldig store forskjell mellom de ulike feltene. Noen felt, blant annet gassfelt, har veldig lave utslipp, nesten nær null. Andre felt har veldig høye utslipp klart over verdensgjennomsnittet.

Rosendahls utregninger, basert på data fra Oljedirektoratet, viser en rekke norske oljefelt med CO₂-utslipp til dels langt over verdensgjennomsnittet på 134 kg CO₂ per enhet, som IOGP opererer med. Brage har eksempelvis utslipp på 215 kg CO₂ per enhet de siste fem årene, mens Veslefrikk har utslipp på 217 kg CO, mens Ula har utslipp på 204 kg CO.

Å kalle dette rein olje blir misvisende.

Norge er ikke det landet som skal skru igjen oljekrana sist. Men vi skal og bør være en av de første nasjonene. De landene som klarer omstillingen fra oljeavhengig økonomi - til fornybar og bærekraftig økonomi - er morgendagens vinnere i den internasjonale økonomien.

Parisavtalen sier at verden skal være klimanøytrale fra 2050, så det er nok tid til å omstille oss.

Så norsk olje er ikke verdens reneste. Hvorfor skal vi da åpne disse feltene?

For det andre er oljesatsing ekstremt dårlig butikk. Siden 2013 har hver femte oljearbeidsplass forsvunnet. Årsaken er ikke De Grønne, men ganske enkelt nedskjæringer som følge av lav oljepris. En vedvarende lav oljepris betyr titalls milliarder i tapte investeringer.

Oljen har gitt Norge mye bra. Men nå gir den oss først og fremst økonomisk sårbarhet og farlig global oppvarming. En ny meningsmåling viser at én av fire vil stanse mer oljeleting. I Frankrike har regjeringen varslet at de ikke kommer til å gi nye letetillatelser til olje og gass.

De Grønnes ultimatum er ikke noe urimelig krav. Det er derimot selve symbolet på at en ny bærekraftig tidsalder har startet.

Det er Bladet som er utopisk når de tror at norsk olje er en del av klimaløsningen. Norsk olje er ikke den renest oljen i verden.

Kilde: NRK

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/ren_-norsk-olje_-1.13150883

Ingrid Liland

1. stortingskandidat NT MDG

Tommy Reinås

2. stortingskandidat NT MDG