Skal bruke 8 millioner for å sikre skred i gammel søppelfylling

foto