Krasjet med 2,3 i promille, mistet førerkortet for alltid