Rapport: Ikke lønnsomt å bygge smal firefelts motorvei

foto