Vil ta penger fra planlagt kommunehus for å bygge ny hall og skole