Søker etter antatt omkommet person. Setter inn helikopter i søkeområdet