Slår alarm etter flere nestenulykker. Nå ber de kommunen handle raskt

foto