Politiet sto på sin faste plass på E14 – delte ut flust av bøter