Oliver og Martin trekkes fram som et godt eksempel