Lovte full drift allerede for ni år siden. I dag står rommene fortsatt tomme: – Det var en del prat