Strid, krangel og protester får en sentral plass i den nye boka: – En fornøyelig sak