Sigurd mottar hyllest: – Dette var overraskende. Jeg skjønte ingenting