– Dette har folk i generasjoner gjort på gårdene i Stjørdalsdalføret