Sjåfører må punge ut etter kontroll ved barneskole