Denne saken har trukket ut i tid: Nå er det klart hvilke firma som får jobbene

foto