Overlastet vogntog med farlig gods – fikk bot på flere tusen kroner