Kjell Morten og Maren skal lede utvalgene de fire neste årene