Har inngått samarbeid med nytt selskap: – Åpner opp for ei ny kjøpergruppe