Rektor: - Vi har en jobb å gjøre, både i skolen og som foreldre

foto