- Jeg angrer ikke en time på at jeg har nedlagt så mye tid på idretten