Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at Stjørdalinger, Malvikinger og Meråkerbygg ligger jevnt når det kommer til antall kilo søppel vi kaster per innbygger. Hver innbygger kaster 454 kilo med husholdningsavfall sortert i de tre søppeldunkene for papir og plast, matavfall eller restavfall. Disse blir hentet av renovasjonsarbeiderne som kjører etter tømmeplan. Det gjør at dunkene papir- og restavfall blir hentet en gang hver fjerde uke. Matavfall blir hentet hver 14.dag.

Oversikten hos Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at Stjørdalingene kaster mere avfall enn landsgjennomsnittet, som ligger på 433 kilo per innbygger.

- Jeg vil si at fok er flinke til å sortere søppel. Om vi ser at det ikke er sortert kan vi sette en lappe med informasjon på søppeldunken. Om det er satt fram feil søppeldunk kan vi i tillegg skrive et avvik som loggføres til Innherred Renovasjon slik at de ser det om kundene klager, forteller sjåfør på renovasjonsbilen Lal Rinpuia Chengkual ( Rina).

Han kjører renovasjonsbilen i fast arbeid. Med seg hadde han sommervikar Thangse Thang Aung. De kjørte sentrumsrute i Stjørdal og var i ferd med å tømme søppel i Vidablikk da Bladet møtte dem.

Økt levestandard

Totalt kastet nordmenn 2.227.000 tonn husholdningsavfall i fjor. Det er 125 prosent mer enn i 1992. Økningen skyldes økt levestandar i befolkningen og at det produserers stadig mye unødvendig emballasje rundt for eksempel matvarer. Mye av matvarene en kjøper i butikken har et ekstra lag med papp utenpå. Dermed blir søppelmengden stor selv om folk er flinke til å sortere avfallet.

Sorter riktig

De fleste er flinke til å sortere husholdningsavfallet riktig, men mange kan bli flinkere til å lese sorteringsplanen nøyere. For eksempel skal alt av planter og blomsteravfall kastes i restavfall og ikke i matavfallsdunken. Det er heller ikke uvanlig at klær og sko, bleier og isopor blir kastet feil. Det er gratis å kaste privat avfall til gjenbrukstorgene, og de tar i mot det du ikke skal kaste i søppeldunkene.

Gjenvinner

Restavfallet i grønndunken blir sendes til forbrenning ved Heimdal Varmesentral. Energien utnyttes til oppvarming av husstander via fjernvarme. Papp leveres til Ranheim Fabrikker, brukes som råstoff i produksjon av nye papp-produkter. Papir leveres til Norske Skog på Skog og blir til nytt avispapir. Drikkekartong sendes til Fiskeby Board i Norrköping i Sverige og blir til emballasjekartong som pizza- og cornflakes esker. Matavfall blir brukt som råstoff til produksjon av biogass og næringsrik gjødsel.

Ny plast

Plasten hentes sammen med papp og papir. Sekkene med plast blir deretter skilt ut fra papiret. All plast fra norske husholdninger sendes i dag til anlegg i Tyskland og Sverige som har spesialisert seg på husholdningsavfall og har høy materialgjenvinningsgrad. Gjenvunnet plast kan brukes som råstoff i ny produksjon av plastprodukter. Nye produkter kan være plastbøtter, leker, fleecegenser. Gjenvunnet plast kan ikke brukes i emballasje for matprodukter opplyser Innherred Renovasjon på deres hjemmeside.