– Dette er veldig trist, sier arkeolog Heidrun Stebergløkken fra NTNU Vitenskapsmuseet.

Hun var på befaring på helleristningsfeltene på Leirfall i Hegra tirsdag formiddag sammen med arkeolog Helle Stuedal Vangen fra museet i Stjørdal.

Risset nye figurer

De to kunne fort konstatere at noen har forsøkt å risse inn sine egne «helleristninger» på et av Nord-Europas største bergkunstfelt fra bronsealderen.

– Heldigvis har de ikke prøvd seg på det store feltet, konstaterer Stebergløkken.

Hun ser det er risset figurer inn i det mindre feltet like nedenfor det store berget og på et mindre felt ved bekken like nedenfor.

NTNU Vitenskapsmuseet tar skadeverket så alvorlig at forholdet nå blir anmeldt til politiet.

Fredag eller lørdag

En medarbeider fra NTNU-vitenskapsmuseet var et ærend på Leirfall lørdag og oppdaget de nye figurene som var risset inn i berget. Vedkommende varslet umiddelbart fra om skadeverket.

– Jeg var på stedet sent torsdag kveld og fotograferte. Da var ikke skadeverket skjedd ennå, sier arkeolog Helle Stuedal Vangen fra museet i Stjørdal. Museet har ansvaret for å skjøtte området ved helleristningsfeltet på Leirfall.

Skadeverket har sannsynligvis skjedd i løpet av tidsrommet fredag morgen til lørdag. Arkeologene ber folk som har sett bevegelser i området om å tipse politiet.

Da Stebergløkken og Vangen inspiserte Leirfallfeltet tirsdag formiddag, fant de tydelige spor etter skadeverket. Et sted har noen forsøkt å risse inn en «pepperkakemann» – en enkel strekfigur – rett ved siden av helleristningene. Steinen som trolig ble brukt til å banke med, lå ved siden av.

Streker uansett

– Kan dette være barnestreker, tror dere?

– Det er i hvert fall streker, konstaterer arkeolog Heidrun Stebergløkken.

Helleristninger er kulturminner som er automatisk fredet etter loven. Helleristningene i Stjørdal blir betegnet som uerstattelige. Det handler om sårbare kulturminner som er flere tusen år gamle.

Leirfallfeltet i Hegra er blant de aller største og rikest utsmykkede feltene med bergkunst i hele Europa. Det er bakgrunnen for planene om å bygge et bergkunstmuseum på stedet.

LES OGSÅ: Skulle sprenge, fant helleristninger

Noen har forsøkt å hakke inn en "pepperkakemann" på helleristningsfeltet Foto: NTNU Vitenskapsmuseet