Svenskehandelen ikke på langt nær så høy som før pandemien