Ungdommen i retten: – Han slo meg i ansiktet med knyttet neve

foto