Søker om 7,7 millioner til disse 13 lokale anleggene