– Vi må bli flinkere til å utnytte ressursene der de er