Kontrollerte rus og fart på E6. Resultat var oppløftende