Tony flytter firmaet ut av byen og inn i en låve på bygda