Stor vannlekkasje i Stjørdal. Mange var uten vann i nærmere ni timer