Ringte politiet og truet med «store kriminelle handlinger»