Denne gjengen skal tale ungdommenes sak det neste året