Kommer med en klar oppfordring: – Vi ber alle om å følge med