Flere tekstlikheter i masteroppgaven til Ingvild Kjerkol, ifølge VG