Her har det skjedd store forandringer siden Trond tok over familiegården: – Det er tre ord som forteller alt