Bygda sliter med spesielt én ting og sendte hjertesukk til statsråden. I dag fikk de svar: – Vi skal levere

foto