– Det sitter innbyggere i kommunen vår som føler de har blitt overkjørt av Nye Veier

foto