Sammenstøt mellom syklist og bil - mistanke om ruskjøring