Politiet aksjonerte i juni mot MC-klubben Coffin Cheaters sine lokaler på Tuften i Stjørdal. Bakgrunnen for denne aksjonen var at en person i tilknytning til klubben ble siktet for befatning med amfetamin.

– Ransakingen skjedde på dagtid uten dramatikk. Politiet fant narkotika og dopingmidler i lokalene. De funn som ble avdekket i klubblokalene gav politiet hjemmel til å ransake privatadressen til fire medlemmer av klubben, sier Annar Sparby, etterforskningsleder ved Stjørdal lensmannskontor.

Politiet ønsker ikke å spesifisere hva som ble funnet hvor, men det ble funnet mindre mengder amfetamin og dopingmidler, samt uregistrerte våpen hjemme hos flere av medlemmene.

– Narkotika og dopingmidler vil bli analysert, våpen vil bli undersøkt med tanke på lovlighet, sier Annar Sparby.

I tillegg ble to andre personer uten tilknytning til klubben også pågrepet i aksjonen, siktet for befatning med narkotika.

Dårlig kombinasjon

Politiet liker dårlig at det avdekkes narkotika, doping og våpen hos enkelte av klubbens medlemmer. Coffin Cheaters har definert seg som 1 % klubb, som vil si en motorsykkelklubb som selv definerer seg som lovløs, med sine egne lover og regler.

– Disse funnene er en uheldig kombinasjon. Politiet liker ikke at en slik aktivitet skal få rotfeste i Stjørdals samfunnet og lover mer fokus mot klubbens medlemmer fremover, fortsetter Sparby.

Ingen økning

Selv om politiet nå aksjonerte mot MC-klubben, har ikke Sparby noen indikasjon på at miljøet er større enn tidligere.

– Vi har en rimelig god oversikt over miljøet og klubben, og det er snakk om en fast gjeng som har tilhold i klubbens lokaler. Men aksjonen i juni viser hvor viktig det er at vi viser miljøet at vi følger med, avslutter Sparby.