Historisk tilbakeblikk: Bygger nytt bygdehus på dugnad