Alf Daniel Moen, tidligere ordfører i Stjørdal og fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, hadde stor sans for Kjell Adserø.

– Han var veldig framtidsrettet, og han så muligheter i alt. Han har vært helt avgjørende i utviklingen i Stjørdal, ikke minst innenfor reiseliv. Sammen med flere andre var han en pådriver for å skape vekst og utvikling i Størdal på 1980- og 1990-tallet. På Sandfærhus, like ved flyplassen, bygde han blant annet Rica Hell Hotel, sier Alf Daniel Moen, som var ordfører og varaordfører i Stjørdal i den perioden Kjell Adserø var som mest aktiv.

Framdrift

Kjell Adserø var unggutten fra Åfjord som startet sin løpebane i næringslivet som lagergutt i firmaet Maskinagentur. Men han hadde framdrift i seg, og han arbeidet seg stadig oppover. Han satte spor etter seg. Sentrale stikkord i den forbindelse: Grendal Auto. Bensinstasjon på Hell. Hell Bil. Rica Hel Hotel.

– Han var en benådet selger. Brødrene Balstad kjøpte de første bilene av ham da vi åpnet møbelbutikk på Moksnes midt på 70-tallet. Vui var ute etter en brukt bil, men vi endte med å kjøpe to nye hiace-biler, forteller Rolf Balstad.

Sandfærhus

Han har i alle år sittet sentralt plassert i Balstad-brødrenes forretningsvirksomhet i Stjørdal. Han karakteriserer Kjell Adserø som en mann med store visjoner – og som også var i stand til å gjennomføre visjonene sine.

Utviklingen på Sandfærhus er et eksempel på nettopp det. Her kjøpte han elveøra mellom den daværende E 6 og jernbanen, og han fikk fylt opp og utviklet området. Her solgte han tomt til Balstad-brødrene som bygde sin nye møbelbutikk, Trøndelag Interiør. Den ble senere bygd sammen med Kjell Adserøs egen del til Stjørdals første kjøpesenter, Hell-Senteret, som sto ferdig i 1984.

Krevende

Mange minnes personen Kjell Adserø med glede. I Adresseavisen beskriver sønnen, Ketil Adserø, sin far som en vital, morsom og utålmodig mann.

– Han var en utrolig artig man – spennende og givende. Men som forretningsmann kunne han være utfordrende og utålmodig, og ikke alltid den enkleste å samarbeide med. Han tålte motstand, men kunne argumentere veldig sterkt for sitt eget syn. Og han var alltid positiv, sier Rolf Balstad.

Det samme sier Alf Daniel Moen.

– Han kunne være krevende, men samtidig veldig ryddig. Han gikk rett på, men vi hadde en god, åpen dialog. Det var alltid god stemning, selv om kommunen noen ganger måtte holde litt igjen. Han var også villig til å ta økonomisk risiko selv. Personlig har jeg alltid hatt stor sans for ham, sier den tidligere ordføreren i Stjørdal.

Kjell Adserø gikk bort sist fredag, 21. juli. Han sovnet stille inn på Buran helse- og velferdssenter i Trondhei, 76 år gammel.