- Jeg måtte bråbremse for å ikke kjøre inn i raset