Slik vil de rødgrønne partiene bruke pengene i 2020

foto