«Det vil være utfordrende å selge inn at det skal bygges høyere og tettere»