Dette huset er solgt for knappe 5,3 millioner. Se oversikten over alle eiendommene som har skiftet eier i Malvik i januar