Stort selskap kaller tilbake vare fra flere butikker